wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Krowa mleczna – lucerna drogą do utrzymania opłacalności

Krowa mleczna – lucerna drogą do utrzymania opłacalności

Hodowcy bydła mlecznego, chcąc obniżyć koszty produkcji, niejednokrotnie decydują się na uprawę lucerny w czystym siewie lub w mieszance z trawami. 
Lucerna jest rośliną motylkową, która charakteryzuje się wysoką zawartością białka i łatwo strawnego włókna, dlatego stała się ważnym składnikiem w zbilansowanej dawce pokarmowej. 
Istotną przyczyną zwiększania powierzchni zasiewów lucerny jest coraz częstsze występowanie okresów suszy w Polsce. Lucerna bardzo dobrze sobie radzi z wykorzystaniem wód gruntowych, ponieważ posiada silnie rozgałęziony system korzeniowy, sięgający nawet do 5 metrów i jest w stanie pobierać wodę z głębszych wilgotnych warstw gleby. 

Niemniej ważnym powodem, dla którego rośliny motylkowate zyskują szersze uznanie wśród rolników, jest ograniczone nawożenie, a lucerna w latach pełnego użytkowania potrzebuje głównie nawożenia fosforem i potasem, nawożenia azotem w zasadzie nie potrzebuje. Przy obecnych cenach nawozów oraz innych środków do produkcji (paliwo, folia, środki ochrony roślin), lucerna może być sposobem na obniżenie kosztów produkcji i utrzymanie jej opłacalności w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka.

Opracowanie: SW