wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Uprawa słonecznika

Uprawa słonecznika

Zarówno zmiany klimatyczne jak i ekonomia sprawiają, że rolnicy szukają alternatywnych upraw, które mogliby zastosować na swoich polach. Jedną z takich alternatyw jest uprawa słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.), której areał w naszym kraju sukcesywnie rośnie. Relatywnie, nieduże nakłady kosztów produkcji, przy rosnących cenach skupu słonecznika, stają się dodatkową zachętą dla rolników. 
Kalkulacje przeprowadzane przez specjalistów potwierdzają, że uprawa słonecznika jest bardzo rentowna, a tym samym stanowi mocną alternatywę dla innych upraw.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nasiona słonecznika mogą mieć wielostronne zastosowanie, m.in. jako surowiec do produkcji oleju, na paszę oraz do bezpośredniego spożycia. Ponadto słonecznik, jako uprawa, ma działanie fitosanitarne, poprawia strukturę gleby, wzbogaca stanowisko w masę organiczną i jest cenną rośliną miododajną.
Przyjrzyjmy się zatem technologii uprawy, odmianom, uwarunkowaniom klimatyczno-glebowym uprawy słonecznika, co być może zachęci Państwa do uwzględnienia tego gatunku w planowanej strukturze upraw.

Opracowanie: SW