wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku

Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zatwierdził Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim na 2023 rok. Podstawą do ustalenia LOZ była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym województwie, uzyskane do 2022 roku. Odmiany wpisane na LOZ potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa.

O wyborze odmiany zdecydowało kilka cech roślin uprawnych, wysokość i stabilność plonowania, jakość plonu (wartość technologiczna), odporność na podstawowe choroby i szkodniki, zimotrwałość w przypadku roślin ozimych, przydatność dla przemysłu, przydatność do specyficznych warunków gospodarowania. Najistotniejsza z nich to potencjał plonotwórczy odmiany. Dzięki doświadczeniom terenowym prowadzonym przez Stacje Doświadczalne Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), możemy brać pod uwagę wyniki plonowania odmian w rejonie, w którym planowana jest uprawa. Odmiany wpisane na listę osiągnęły najwyższe wyniki spośród wszystkich odmian biorących udział w doświadczeniach. Szczegółowe wyniki doświadczeń terenowych i charakterystyka odmian uwzględniająca najważniejsze cechy odmian zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze jest umieszczona na stronie internetowej COBORU https://coboru.gov.pl/pdo/charaktodmiany

u LOZ DL.pdf (1018.74 KB, PDF)
Opracowanie: SW