wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Działanie Dobrostan zwierząt

Działanie Dobrostan zwierząt - kampania 2022 r.

Działanie Dobrostan zwierząt - kampania 2022 r.

Data utworzenia: 30-03-2022

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie...
czytaj więcej

Działanie Dobrostan zwierząt - nowy pakiet 3. Dobrostan owiec

Działanie Dobrostan zwierząt - nowy pakiet 3. Dobrostan owiec

Data utworzenia: 29-03-2021

W dniu 11 marca 2021 r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia dotycząca działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan...
czytaj więcej

Zmiany w Działaniu „Dobrostan zwierząt” 2021

Zmiany w Działaniu „Dobrostan zwierząt” 2021

Data utworzenia: 25-03-2021 ; Data modyfikacji: 01-04-2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poszczególnych Pakietów i wariantów w tym...
czytaj więcej

ARiMR - Działanie 14 Dobrostan zwierząt

ARiMR - Działanie 14 Dobrostan zwierząt

Data utworzenia: 25-03-2021 ; Data modyfikacji: 30-03-2022

Działanie 14 Dobrostan zwierząt - kampania 2022 r. Działanie 14 Dobrostan zwierząt - kampania 2021 r. Działanie 14 Dobrostan zwierząt - kampania 2020 r.
czytaj więcej

Materiał informacyjny - Działanie Dobrostan zwierząt - 2021

Materiał informacyjny - Działanie Dobrostan zwierząt - 2021

Data utworzenia: 25-03-2021 ; Data modyfikacji: 01-04-2021

W roku 2020 rozpoczęto wdrażanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 działania Dobrostan zwierząt. W pierwszym roku realizacji - działanie adresowane było do rolników utrzymujących świnie lub bydło w warunkach podwyższonego dobrostanu (względem  obowiązujących powszechnie przepisów...
czytaj więcej