wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działanie Dobrostan zwierząt >>

Materiał informacyjny - Działanie Dobrostan zwierząt - 2021

W roku 2020 rozpoczęto wdrażanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 działania Dobrostan zwierząt. W pierwszym roku realizacji - działanie adresowane było do rolników utrzymujących świnie lub bydło w warunkach podwyższonego dobrostanu (względem  obowiązujących powszechnie przepisów dotyczące dobrostanu zwierząt). Od 2021 roku ze wsparcia w ramach działania Dobrostan zwierząt będą mogli również skorzystać rolnicy utrzymujący owce.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany materiał dotyczący zasad realizacji tego działania. W części „Informacje podstawowe” wyjaśniono ogólne założenia dotyczące tego działania, natomiast w dalszych rozdziałach mogą Państwo przeczytać, jak należy przygotować się do realizacji działania, jakie wymogi obowiązują uczestniczących w nim rolników i w jaki sposób wyliczane są płatności.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny. Szczegółowe zasady realizacji działania Dobrostan zwierząt regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 382 z późn. zm.).

Działanie Dobrostan zwierząt - informacje podstawowe 
Zmiany w Działaniu Dobrostan zwierząt PROW od 2021 r 
Źródło: MRiRW
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk