wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działanie Dobrostan zwierząt >>

Zmiany w Działaniu „Dobrostan zwierząt” 2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poszczególnych Pakietów i wariantów w tym roku pojawiły się pewne zmiany.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w Działaniu "Dobrostan zwierząt".

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk