wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Demonstracje upowszechnieniowe

Demonstracje upowszechnieniowe

Celem przeprowadzonych demonstracji polowych było upowszechnianie prawidłowej technologii produkcji uwzględniającej zasady integrowanej ochrony roślin i ich wpływ na plonowanie wybranych gatunków i odmian roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas planowania technologii produkcji kierowano się prawidłowym doborem odmiany rekomendowanej do uprawy w województwie warmińsko-mazurskim, agrotechniką i ochroną rośliny uprawnej .

W załączonych plikach przedstawiono zestawienie wyników demonstracji polowych w udziałem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, kukurydzy, ziemniaka.

 

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak, Agnieszka Wiśniewska