wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >>

Ekoschematy

Ekoschemat - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Ekoschemat - Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Data utworzenia: 15-02-2023

Cel Ekoschematu: Zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkość plonów na odpowiednim poziomie, a także zachowania trwałych użytków zielonych jako istotnego czynnika przyczyniającego się do wzmocnienia równowagi środowiska...
czytaj więcej

Ekoschemat - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Ekoschemat - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Data utworzenia: 15-02-2023

Cel ekoschematu Promowanie retencjonowania wody, które poprawia gospodarkę wodną, a także ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery (poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej). Wymagania w ramach interwencji Płatność przyznawana będzie rolnikom udostępniającym swoje trwałe użytki zielone (TUZ) na cele związane z...
czytaj więcej

Łączenie ekoschematów

Łączenie ekoschematów

Data utworzenia: 15-02-2023

czytaj więcej

Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

Data utworzenia: 14-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Celem  ekoschematu Rolnictwo węglowe jest wsparcie praktyk rolniczych, które zwiększają składowanie węgla w glebie, magazynują CO2 z atmosfery w roślinach i zmniejszają jego emisję. Zakres i wysokość wsparcia: Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w...
czytaj więcej

Ekoschemat - Biologiczna ochrona roślin

Ekoschemat - Biologiczna ochrona roślin

Data utworzenia: 13-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska. Wymagania dla ekoschematu: zastosowanie zabiegu ochrony roślin z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy...
czytaj więcej

Ekoschemat - Obszary z roślinami miododajnymi

Ekoschemat - Obszary z roślinami miododajnymi

Data utworzenia: 13-02-2023 ; Data modyfikacji: 30-03-2023

Celem tej interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających (pszczół, trzmieli oraz motyli).  Wmagania dla ekoschematu: utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi...
czytaj więcej

Ekoschemat - Dobrostan zwierząt

Ekoschemat - Dobrostan zwierząt

Data utworzenia: 13-02-2023 ; Data modyfikacji: 15-02-2023

Celem tego wsparcia jest zrekompensowanie rolnikom dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku prowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Stanowi kontynuację wsparcia dla gatunków/grup technologicznych zwierząt objętych działaniem Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020,...
czytaj więcej