wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >> Ekoschematy >>

Ekoschemat - Obszary z roślinami miododajnymi

Ekoschemat - Obszary z roślinami miododajnymi

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających – przyczyni się to do ochrony różnorodności biologicznej.
Wsparcie w ramach ekoschematu jest przyznawane, jeżeli rolnik:

     • utworzy obszar z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. Mieszanka ma obejmować co najmniej jeden gatunek roślin miododajnych z gatunków nieprodukcyjnych (wykaz nr 1) oraz gatunki roślin o charakterze produkcyjnym (wykaz nr 2). Rośliny z wykazu nr 2 nie mogą dominować w tej mieszance;
     • do 31 sierpnia na tych gruntach nie prowadzi produkcji rolnej, z wyjątkiem prowadzenia pasiek, w tym nie prowadzi wypasu i koszenia oraz nie stosuje nawozów i środków ochrony roślin.

Uwaga! Powierzchnia obszarów roślin miododajnych zgłoszonych jako realizacja normy GAEC 8 nie kwalifikuje się do przyznania płatności do obszarów z roślinami miododajnymi.

Szacowana stawka: ok. 269,21 EUR/ha.
Rośliny miododajne, do uprawy których może zostać przyznana płatność do Obszarów z roślinami miododajnymi

Wykaz nr 1. Gatunki nieprodukcyjne

1 Bodziszki (Geranium spp.)
2 Chabry (Centaurea spp.)
3 Czarnuszki (Nigella spp.)
4 Cząber ogrodowy (Satureja hortensis L.)
5 Czyściec prosty (Stachys recta L.)
6 Dzielżan jesienny (Helenium autumnale L.)
7 Kłosowce (Agastache spp.)
8 Kocimiętki (Nepeta spp.)
9 Kolendra siewna (Coriandrum sativum L.)
10 Kosmos pierzastolistny (Cosmos bipinnatus Cav.)
11 Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.)
12 Lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.)
13 Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale Koch)
14 Łyszczec wiechowaty (Gypsophila paniculata Fisch.)
15 Marzymięta grzebieniasta – orzęsiona (Elsholtzia ciliata [Thunb.] Hyl.)
16 Mierznica czarna (Ballota nigra L.)
17 Mikołajek płaskolistny (Eryngium planum L.)
18 Ogórecznik lekarski (Borago officinalis L.)
19 Ostropest plamisty (Silybum marianum [L.] Gaertn.)
20 Ożanka nierównoząbkowa (Teucrium scorodonia L.)
21 Przegorzany (Echinops spp.)
22 Pszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavicum L.)
23 Rezedy (Reseda spp.)
24 Rukiew siewna (Eruca sativa DC.)
25 Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.)
26 Stulisz sztywny (Sisymbrium strictissimum L.)
27 Szałwie (Salvia spp.) z wyłączeniem szałwii błyszczącej (S. Splendens Sello)
28 Szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.)
29 Ślaz zygmarek (Malva alcea L.)
30 Ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca L.)
31 Świerzbnica polna (Knautia arvensis [L.] Coult.)
32 Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa L.)
33 Werbena krzaczasta (Verbena hastata L.)
34 Wielosił błękitny (Polemonium coeruleum L.)
35 Wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium [L.] Scop.)
36 Żeleźniak pospolity (Phlomis tuberosa L.)
37 Żmijowiec grecki (Echium creticum S.S.)
38 Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.)

Wykaz nr 2. Gatunki produkcyjne

1 Facelia błękitna (Phacelia tanacaetifolia Benth.)
2 Gorczyca jasna (Sinapis alba L.)
3 Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench)
4 Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.)
5 Koniczyny (Trifolium spp.) z wyłączeniem koniczyny
odstającej (Trifolium patens Schreb.)
6 Lucerny (Medicago spp.
7 Nostrzyk biały (Melilotus albus Med.)
8 Rzodkiew oleista (Raphanus sativus var. oleiformis Pers.)
9 Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.)
10 Sparceta piaskowa (Onobrychis arenaria [Kit.] DC.)
11 Sparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.)
12 Wyka kosmata (Vicia villosa Roth.)

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Dorota Bakuła