wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

OZE

Czas na nowe zasady w fotowoltaice

Czas na nowe zasady w fotowoltaice

Data utworzenia: 14-02-2022

Ostatnie tygodnie 2021 roku na krajowym rynku energii odnawialnej zostały zdominowane przez debatę wokół nowelizacji ustawy OZE. Nowelizacja w ostatecznym kształcie została podpisana w połowie grudnia 2021 roku przez Prezydenta Andrzej Dudę. W nowelizacji Ustawodawca nie wprowadził zupełnie nowych rozwiązań. Zamysłem było dopasowanie prawa do...
czytaj więcej

Trwa nabór wniosków Programu Piorytetowego "Agroenergia"

Trwa nabór wniosków Programu Piorytetowego "Agroenergia"

Data utworzenia: 19-11-2021 ; Data modyfikacji: 07-02-2022

Program Piorytetowy "Agroenergia" realizowany jest dwuczęściowo do 2027 roku. Część 1 programu "Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”  realizowana jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Obejmuje...
czytaj więcej

Nowe cele OZE w polityce Unii Europejskiej i Polskiej

Nowe cele OZE w polityce Unii Europejskiej i Polskiej

Data utworzenia: 20-05-2021

Unia Europejska uzgodniła cele klimatyczne ponadnarodowej wspólnoty na 2030 i 2050 rok. Uprzedni poziom redukcji emisji z roku 2018 wynosił 40% do 2030 w stosunku do roku bazowego 1990. Pomimo tego, iż pierwotne założenia Parlamentu Europejskiego były wyższe to i tak poziom ten został podniesiony: w 2030 roku emisja CO2 ma spaść przynajmniej o 55%...
czytaj więcej

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

Data utworzenia: 21-10-2020

Funkcjonowanie   nowoczesnego   gospodarstwa   rolnego   jest   ściśle   związane z  koniecznością  pokrycia  rosnącego  zapotrzebowania  na  energię,  zwłaszcza  na  energię elektryczną. Rolnicy zmuszeni są do prowadzenia racjonalnej gospodarki...
czytaj więcej

Energetryka odnawialna

Energetryka odnawialna

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 27-02-2019

Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii ma największe szanse rozwoju właśnie na obszarach wiejskich, na terenach słabo zaludnionych, a w szczególności w gospodarstwach rolnych, jako uzupełnienie energetyki systemowej, nie zaś jako jej konkurencja. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych,...
czytaj więcej