wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> OZE >>

Trwa nabór wniosków Programu Piorytetowego "Agroenergia"

Trwa nabór wniosków Programu Piorytetowego "Agroenergia"

Program Piorytetowy "Agroenergia" realizowany jest dwuczęściowo do 2027 roku.

Część 1 programu "Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”  realizowana jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Obejmuje dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór potrwa do wyczerpania środków.

Zapoznaj się ze szczegółami programu:

Regulamin naboru wniosków

http://wfosigw.olsztyn.pl/2021/10/01/agroenergia-ogloszenie-o-naborze/

https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii

Część 2 programu "Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne" realizowana jest bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obejmuje dofinansowanie biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Zapoznaj się ze szczegółami programu:

Regulamin naboru wniosków

https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W obu częściach programu o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą osobiście gospodarstwo rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych).

Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

 

Źródło: nfosigw.gov.pl; wfosigw.olsztyn.pl
Opracowanie: Izabella Kłodowska