WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Szacowanie szkód łowieckich

Informacja o sposobie dostarczania zawiadomienia o szacowaniu szkód łowieckich

Data utworzenia: 27-05-2019 ; Data modyfikacji: 24-11-2020

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienie o terminie oględzin i/lub szacowania ostatecznego szkód łowieckich winno być przesłane za pomocą jednej z trzech form: drogą papierową na adres Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres:...
czytaj więcej

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

Data utworzenia: 22-05-2019 ; Data modyfikacji: 27-05-2019

W dniu 15.06.2018 roku znowelizowano ustawę Prawo łowieckie (z 13 października 1995 roku Dz.U. 2018 poz. 1507). Na podstawie dokonanych zmian w ustawie zmieniony został tryb postępowania podczas szacowania strat w uprawach rolnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z procesu szacowania szkód przedstawiciela gminy, właściwego ze względu na...
czytaj więcej