wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Szacowanie szkód łowieckich

Terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

Data utworzenia: 23-11-2023

UCHWAŁA NR LI/774/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r.w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.
czytaj więcej

WZORY dokumentów

Data utworzenia: 17-06-2022

Poniżej do pobrania w formie PDF dokumenty związane z szacowaniem szkód łowieckich oraz poradnik wyjaśniający jak prawidłowo wypełnić protokół oględzin i ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych. 
czytaj więcej

Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

Data utworzenia: 15-06-2022

UCHWAŁA NR XXX/590/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.  
czytaj więcej

ABC szkód łowieckich

Data utworzenia: 15-06-2022

Poniższe dokumenty zawierają niezbędne informację dotyczące procedury prawidłowego postępowania podczas szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz wypłacie odszkodowań. Materiał opracowany przez Lasy Państwowe - stan prawny na dzień 28.02.2022 r.  
czytaj więcej

Informacja o sposobie dostarczania zawiadomienia o szacowaniu szkód łowieckich

Data utworzenia: 27-05-2019 ; Data modyfikacji: 23-05-2022

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienie o terminie oględzin i/lub szacowania ostatecznego szkód łowieckich winno być przesłane za pomocą jednej z trzech form: drogą papierową na adres Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres:...
czytaj więcej

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

Data utworzenia: 22-05-2019 ; Data modyfikacji: 27-05-2019

W dniu 15.06.2018 roku znowelizowano ustawę Prawo łowieckie (z 13 października 1995 roku Dz.U. 2018 poz. 1507). Na podstawie dokonanych zmian w ustawie zmieniony został tryb postępowania podczas szacowania strat w uprawach rolnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z procesu szacowania szkód przedstawiciela gminy, właściwego ze względu na...
czytaj więcej