wmodr.pl

Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

UCHWAŁA NR XXX/590/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.

 

u terminy_zbiorów.pdf (230.46 KB, PDF)
Źródło: bip.warmia.mazury.pl
Opracowanie: Monika Szóstek