wmodr.pl

Terminy zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

UCHWAŁA NR LI/774/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 czerwca 2023 r.w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie warmińsko-mazurskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.

u Terminy zbiorów.pdf (393.62 KB, PDF)
Źródło: bip.warmia.mazury.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska