wmodr.pl

Informacja o sposobie dostarczania zawiadomienia o szacowaniu szkód łowieckich

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienie o terminie oględzin i/lub szacowania ostatecznego szkód łowieckich winno być przesłane za pomocą jednej z trzech form:
  1. drogą papierową na adres Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn lub
  2. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@w-modr.pl lub
  3. za pomocą SMS pod numer telefonu 665 990 334.
Informujemy także, że koordynatorem ds. szacowania szkód łowieckich jest Bartosz Napiórkowski dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00, pod numerem telefonu: 89/ 535 76 84 wew. 50.

 

Opracowanie: Renata Gazda