wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2024

Kampania składania wniosków o płatności za 2024 rok
Do 15 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także bezpłatnie pomagają w sporządzeniu wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi.

W kwietniu zapraszamy na następujące spotkania seminaryjne:

  • 03 kwietnia 2024 r., w sali Rady Gminy w Purdzie, Purda 12B oraz w pasiece pani Katarzyny Maziec, Purda 124A, odbędzie się konferencja pn. „Założenie pasieki przydomowej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Jerzy Bancewicz, główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej WMODR, tel. 697 632 064.
  • 09 kwietnia 2024 r., w Hotelu Folwark Łękuk, Łękuk Mały 8, odbędzie się seminarium pn. „Zioła szansą rozwoju gospodarstw rolnych”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maria Kapuścińska, starszy specjalista Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, tel. 665 892 311.
  • 11 kwietnia 2024 r., w Hotel&Restauracja Cztery Pory Roku w Ornecie, odbędzie się konferencja pn. „Praktyki rolno-środowiskowo-klimatyczne kluczem do osiągnięcia neutralności klimatycznej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Małgorzata Razminas, główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego i działań rolno-środowiskowych, tel. 695 990 243.
  • 17 kwietnia 2024 r., w Pałacu Ślubów Domino, Komorniki 18, gm. Działdowo, odbędzie się seminarium pn. „Produkcja ziemniaka z zachowaniem zasad bioasekuracji fitosanitarnej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maja Jurczak, główny specjalista ds. ogrodnictwa, produkcji roślinnej oraz ziemniaka, tel. 665 991 329.

Każde z ww. spotkań będzie możliwe do obejrzenia w czasie rzeczywistym trwania seminariów na kanale youtube. Szczegóły dostępowe znajdują się na stronie internetowej Ośrodka wmodr.pl.

XIV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”, 20-21 kwietnia 2024 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powiatowe przeprowadzają Zespoły Doradców w każdym powiecie w okresie od 18 marca do 20 maja br. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 05 czerwca br.

WMODR realizuje szereg projektów szkoleniowych, doradczych i upowszechnieniowych, do udziału w których zapraszamy zainteresowanych rolników z Warmii i Mazur

  • „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w ramach poddziałania 1.1 PROW 2014-2020 – w okresie wrzesień 2022 r. - kwiecień 2024 r. Ośrodek przeprowadzi 110 szkoleń dla 2200 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Szkolenia odbywają się w każdej gminie naszego województwa. Koordynator operacji: Urszula Anculewicz, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel. 697 632 088.
  • Założenie obiektów demonstracyjnych mających na celu upowszechnianie rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020 – trwają szkolenia praktyczne dla zorganizowanych grup tematycznych. Na terenie całego kraju powstało 235 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością merytoryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czuwa 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolniczych. Operacja realizowana jest w okresie czerwiec 2022 r. – grudzień 2024 r. Koordynator operacji na województwo warmińsko-mazurskie: Monika Szóstek, starszy specjalista STW, tel. 723 991 250.
  • Założenie obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020 - trwają szkolenia praktyczne dla zorganizowanych grup tematycznych. W województwie warmińsko-mazurskim powstały 3 obiekty demonstracyjne, które odwiedzi (kilkukrotnie) 210 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Koordynator operacji na województwo warmińsko-mazurskie: Sylwia Walesieniuk, starszy specjalista DTP, tel. 665 880 978.
  • Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020 - na terenie całego kraju powstanie 91 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 3 302 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. W województwie  warmińsko-mazurskim powstanie 7 obiektów demonstracyjnych, a 108 osób będzie uczestnikami szkoleń praktycznych. Koordynator operacji na województwo warmińsko-mazurskie: Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.
  • Usługi doradcze w ramach interwencji I.14.2 PS WPR 2023-2027 – każdy rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego może skorzystać z pakietów bezpłatnych usług doradczych świadczonych przez doradców terenowych. Usługi dostosowane są do potrzeb danego gospodarstwa. WMODR realizuje projekt w okresie 2023-2029. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi. Koordynator operacji: Monika Szóstek, starszy specjalista STW, tel. 723 991 250.
  • Szkolenia dla rolników w ramach interwencji I.14.1.PS WPR 2023-2027 – WMODR rozpoczyna realizację szkoleń obejmujących tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych. Zapraszamy wszystkich rolników z Warmii i Mazur, zainteresowanych szkoleniami, do kontaktu z doradcami terenowymi. WMODR realizuje projekt w okresie 2023-2029. Koordynator operacji: Aleksandra Misztuk, kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel. 665 980 717.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik