wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

Szkolenia podstawowe dla rolników w ramach PS WPR 2023-2027

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rozpoczyna realizację szkoleń podstawowych dla rolników w ramach interwencji I.14.1.1 Szkolenia podstawowe dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Szkolenia obejmują tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych.

Zakres tematyczny szkoleń określony został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest następujący:

  • Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
  • Ekoschemat – Dobrostan zwierząt
  • Normy i wymogi warunkowości
  • Współpraca rolników
  • Zakwaszenie i wapnowanie gleb
  • Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

SZKOLENIA REALIZOWANE SĄ DLA ROLNIKÓW BEZPŁATNIE!

Osoby zainteresowane ww. szkoleniami prosimy o kontakt z koordynatorami operacji:
1. Aleksandra Misztuk, kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel. 665 980 717
2. Aneta Ferdycz-Augun, główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel. 695 551 046

Opracowanie: Aleksandra Misztuk