wmodr.pl

Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowch źródeł białka roślinnego na cele paszowe

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest partnerem projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  pt. Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.
Okres realizacji operacji przewidziany jest od 02 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2025r.

Operacja realizowana będzie przez Konsorcjum w składzie:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – LIDER

PARTNERZY:

  1. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
  2. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy,
  3. 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Operacja polegała będzie na założeniu i utrzymaniu w okresie jej realizacji obiektów demonstracyjnych zgodnie z instrukcją opracowaną przez opiekuna naukowego.
Na obszarze kraju będzie założonych i prowadzonych łącznie 91 obiektów demonstracyjnych w tym:

  • 41 typu A, prowadzących produkcję roślin białkowych w ramach PDO w szczególności w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian - w województwie warmińsko-mazurskim 3 obiekty,
  • 40 typu B, w gospodarstwach uprawiających rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich i utrzymujące świnie lub drób - w województwie warmińsko-mazurskim - 3 obiekty,
  • 10 typu C ( w 10 województwach) w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju - w województwie warmińsko-mazurskim 1 obiekt.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych w zależności od rodzaju obiektu realizowany będzie program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań lub dobrych praktyk. Zostaną omówione problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji, ocena wyrobu gotowego.

Demonstracje zostaną zrealizowane nieodpłatnie dla 3302 ostatecznych odbiorców, przy czym każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.
W województwie warmińsko-mazurskim demonstracje zostaną zrealizowane dla 108 ostatecznych odbiorców.

Uczestnikami demonstracji ( ostateczny odbiorca) mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawca operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C, oraz broszurę zawierającą tematy m.in. technologię uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartość pokarmową nasion roślin białkowych i ich stosowanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

Podsumowanie realizacji operacji odbędzie się podczas 2 dniowej konferencji krajowej zorganizowanej dla 150 osób, której uczestnikami będą ostateczni odbiorcy demonstracji, posiadacze gospodarstw, podmiotów wytwarzających paszę dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w krajów których założone były obiekty demonstracyjne, przedstawicieli związanych z rolnictwem, nauką, doradztwem, przemysłem paszowym.

Organizacją demonstracji – praktycznego szkolenia dla ostatecznego odbiorcy w formie wizyt w obiektach demonstracyjnych, w tym naborem uczestników zajmują się wyznaczeni koordynatorzy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Koordynacja projektu z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Dział Technologii Produkcji Rolniczej:

Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl 

Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl

Opracowanie: Rodian Pawłowski