wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

Kompleksowe programy doradcze w ramach PS WPR 2023-2027

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie rozpoczął realizację operacji w zakresie świadczenia usług doradczych z interwencji I.14.2.1 Kompleksowe programy doradcze w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Projekt polega na przekazaniu rolnikom oraz młodym rolnikom sposobów postępowania mających na celu poprawienie wyniku ekonomicznego gospodarstw rolnych, a także zwiększenie przyjazności tych gospodarstw dla środowiska oraz ich adaptacji do zmian klimatycznych. Każda z usług w ramach programu doradczego zostaje wybrana indywidualnie w porozumieniu z rolnikiem lub młodym rolnikiem i pochodzi z gotowego katalogu dostępnych usług doradczych. Stosowanie się do zasad określonych w metodykach doradzania, pozwala doradcom na zachowanie wysokich, jednolitych standardów świadczenia usług doradczych.

Wsparcie udzielane jest na świadczenie usług doradczych dla rolników. Usługi realizowane są w postaci rocznych, dwuletnich, bądź trzyletnich kompleksowych programów doradczych, składających się z co najmniej 2 usług doradczych, odpowiadających na potrzeby gospodarstwa. Świadczenie usług doradczych ma za zadanie przyczynić się do ułatwienia podejmowania decyzji w sprawie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, a tym samym poprawy efektywności gospodarowania i efektywności środowiskowej, a przez to przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

USŁUGI DORADCZE DLA ROLNIKÓW ŚWIADCZONE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE!

W ramach programów doradczych, realizowane są następujące usługi:

  • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
  • Ekoschematy – systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt;
  • System integrowanej produkcji roślin;
  • Biologiczne metody ochrony;
  • Rolnictwo ekologiczne;
  • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości;
  • Doradztwo dla młodych rolników – beneficjentów interwencji I.11. PS WPR;
  • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym, z wykorzystaniem narzędzia IERiGŻ;
  • Zarządzanie i planowanie w gospodarstwie rolnym;
  • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Osoby zainteresowane ww. usługami doradczymi prosimy o kontakt z Doradcami Terenowymi naszego Ośrodka - kontakt TUTAJ.

Koordynacja projektu:
1. Monika Szóstek, starszy specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 723 991 250
2. Milena Brzostek, specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 609 864 935

Opracowanie: Monika Szóstek