wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Działania środowiskowe >>

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne 2014-2020

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kontynuacja w 2023 roku

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kontynuacja w 2023 roku

Data utworzenia: 08-03-2023

Istotą Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest promowanie praktyk  przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów...
czytaj więcej

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  - kampania 2022

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2022

Data utworzenia: 16-03-2022 ; Data modyfikacji: 18-05-2022

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, to system dopłat dla rolników w zamian za stosowanie korzystnych dla przyrody i klimatu, tradycyjnych metod gospodarowania (np. późne koszenie łąk, hodowla starych, rodzimych ras zwierząt). Głównym zadaniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na...
czytaj więcej

Zmiany w przepisach w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Zmiany w przepisach w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Data utworzenia: 17-03-2021

W dniu 10 marca 2021 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. będące nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów...
czytaj więcej

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2021

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - kampania 2021

Data utworzenia: 17-03-2021 ; Data modyfikacji: 11-01-2022

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, to system dopłat dla rolników w zamian za stosowanie korzystnych dla przyrody i klimatu, tradycyjnych metod gospodarowania (np. późne koszenie łąk, hodowla starych, rodzimych ras zwierząt). Głównym zadaniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na...
czytaj więcej