wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium pn. "Dobre praktyki i trendy w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych"

Data utworzenia: 06-07-2023 ; Data wydarzenia: 27-06-2023

 

 W dniu 27 czerwca 2023 r.  w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się seminarium pn. „Dobre praktyki i trendy w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych”

W spotkaniu udział wzięli właściciele gospodarstw rolnych i agroturystycznych, w tym również gospodarstwa biorące udział w konkursie na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”.

Seminarium otworzyła, witając wykładowców i wszystkich uczestników, Pani Sonia Solarz-Taciak - II Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. W pierwszej część spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące oczekiwań turystów i trendów w agroturystyce w 2023 roku, dodatkowych możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych (zagrody edukacyjne i gospodarstwa opiekuńcze) oraz planowanych możliwości dofinansowania w ramach interwencji LEADER za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Prelekcję w zakresie nowych trendów w turystyce wiejskiej wygłosiła Pani dr hab. inż. Iwona Batyk, prof. UWM. Problematykę zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych przybliżyły Pani Maria Kapuścińska i Pani Marta Dudek, specjalistki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. O Lokalnych Grupach Działania, tworzonych przez nie Lokalnych Strategiach Rozwoju oraz projektach wspierających aktywizację i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich mogliśmy usłyszeć w wystąpieniu Pana Tomasza Piłata, wiceprezesa Związku Stowarzyszeń LGD Warmii i Mazur. Uczestnicy spotkania zostali także zapoznani z możliwościami finansowania inwestycji agroturystycznych zgodnie z ofertą banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Druga część seminarium poświęcona została m.in. tematyce nowych trendów w social mediach i ich znaczeniu w marketingu gospodarstw agroturystycznych. Prowadząca prelekcję Pani Sylwia Dębowska-Lenart z firmy Lenart sp. z o.o. przekazała uczestnikom spotkania wiele praktycznych porad z zakresu prowadzenia profili na mediach społecznościowych. Następnie głos zabrały Panie Katarzyna Przedwojewska i Beata Sacharuk z Uroczyska Deresze, które przedstawiły dobre praktyki prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego ze szczególnym uwzględnieniem zasad żywienia gości, także tych ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi. W kolejnym wystąpieniu o praktycznych aspektach założenia i prowadzenia zagrody edukacyjnej, na przykładzie prowadzonej wraz z mężem zagrody edukacyjnej „Warmińska Pszczoła”, opowiedziała Pani Katarzyna Maziec.

W ostatniej części spotkania Pani Marta Dudek podsumowała przeprowadzony przez WMODR konkurs na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”. Zwycięzcy konkursu odebrali dyplomy oraz nagrody pieniężne i rzeczowe z rąk Pani Zdzisławy Tołwińskiej, zastępcy dyrektora KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Pani Marty Bieciuk, kierownika Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki. Wyniki konkursu są dostępne tutaj.

Wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w spotkaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przedstawionym podczas seminarium.

Opracowanie: Marta Dudek