wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Rośliny oleiste

Plantacja rzepaku przed zimą

Plantacja rzepaku przed zimą

Data utworzenia: 01-12-2021

Technologie uprawy tego gatunku powinny być prowadzone tak, aby zapewnić odpowiednią obsadę roślin na jednostce powierzchni oraz tak, aby rośliny charakteryzowały się odpowiednim pokrojem ponieważ prawidłowo rozwinięte mają największe szanse na przezimowanie. Przedspoczynkowy pokrój roślin jest mocno związany z pokrojem roślin plonujących....
czytaj więcej

Rośliny oleiste

Rośliny oleiste

Data utworzenia: 01-12-2021 ; Data modyfikacji: 02-12-2021

Rośliny oleiste to rośliny zaliczane do różnych grup systematycznych, których nasiona lub owoce o zawartości 20–70% tłuszczu stanowią surowce do otrzymywania olejów roślinnych. Są to rośliny uprawne oraz występujące dziko. Zdecydowana większość tłuszczów roślinnych jest cieczami. Tłuszcze konsumpcyjne...
czytaj więcej

Nawożenie rzepaku ozimego

Nawożenie rzepaku ozimego

Data utworzenia: 25-01-2019 ; Data modyfikacji: 01-12-2021

Nawożenie rzepaku ozimego. Rzepak zalicza się do roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych, przykładowo przy plonie 4 t/ha pobiera średnio 240 kg N, 120 kg, P2O5, 320 K2O, 100 Ca, 32 kg Mg i 60 kg S oraz znaczne ilości mikroelementów. Część tego pobrania przypada na jesień, a część na wiosnę. Trzeba pamiętać, że rzepak buduje fundament...
czytaj więcej