WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >>

Integrowana produkcja roślin

Środki ochrony roślin do Integrowanej Produkcji

Środki ochrony roślin do Integrowanej Produkcji

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 31-03-2020

Programy Integrowanej Produkcji (IP) oparte są na możliwości stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do najważniejszych gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw. Wymienione w tabelach środki ochrony roślin z wszystkich grup (fungicydy, herbicydy, insektycydy) pozwalają na wybór przez Producentów rolnych...
czytaj więcej

Integrowa produkcja roślin

Integrowa produkcja roślin

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 18-01-2021

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Podstawowym obowiazkiem producenta, który ubiega się o certyfikat...
czytaj więcej