wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Integrowana produkcja roślin >>

Środki ochrony roślin do Integrowanej Produkcji

Środki ochrony roślin do Integrowanej Produkcji

Programy Integrowanej Produkcji (IP) oparte są na możliwości stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do najważniejszych gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw. Wymienione w tabelach środki ochrony roślin z wszystkich grup (fungicydy, herbicydy, insektycydy) pozwalają na wybór przez Producentów rolnych odpowiedniego środka ochrony roślin w celu ograniczenia występowania zagrożenia ze strony agrofagów. Dzięki przygotowanemu przez pracowników Jednostek Naukowych materiałom, producenci rolni otrzymali wiedzę jak kompleksowo stosować środki ochrony roślin do ochrony w/w gatunków grup roślin. Środki ochrony roślin wymienione w zestawieniach zostały wytypowane na podstawie ich szkodliwości dla ludzi i zwierząt stałocieplnych. W programach nie ma środków oznaczonych w etykietach jako toksyczne.

Wykaz środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji w uprawach rolniczych

Wykaz środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji w uprawach sadowniczych

Wykaz środków ochrony roślin do Integrowanej Produkcji w uprawach warzywnych

 

Źródło: www.agrofagi.com.pl
Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak