wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Integrowana produkcja roślin >>

Integrowa produkcja roślin

Integrowa produkcja roślin

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Podstawowym obowiazkiem producenta, który ubiega się o certyfikat Integrowanej produkcji roślin (IP) jest prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Metodyki Integrowanej produkcji roślin zawierają informacje nt.:

  •     planowania i zakładania uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
  •     nawożenia z uwzględnieniem analiz gleby;
  •     stosowania racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
  •     pielęgnacji upraw;
  •     ochrony przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych;
  •     zasad higieniczno-sanitarnych;
  •     ogólnych zasad wydawania certyfikatów IP.

 

IP w Polsce

Opracowanie: Ewa Jaworska