WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Pomoc krajowa

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 10-07-2020

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.  zgody  przez Komisję  Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o: bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do...
czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne

Data utworzenia: 06-02-2019 ; Data modyfikacji: 31-07-2019

Od dnia 8 lutego 2019 roku obowiązuje ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U.2019.33). Zgodnie z założeniami ustawy ma umożliwić natychmiastową spłatę - częściowo zrestrukturyzowanego już wcześniej zadłużenia. Restrukturyzacją, w myśl przepisów, objęte być mogą zadłużenia pieniężne...
czytaj więcej

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 22-01-2020

Od 2015 roku na rynku funkcjonują następujące kredyty preferencyjne: Linia KSP - kredyty na zakup środków do produkcji rolnej Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb...
czytaj więcej