wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Pomoc krajowa

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc od 22 do 29 lutego 2024 r.

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc od 22 do 29 lutego 2024 r.

Data utworzenia: 22-02-2024

O pomoc może się ubiegać producent kukurydzy, który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym...
czytaj więcej

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Data utworzenia: 22-02-2024

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o...
czytaj więcej

Kredyty preferencyjne 2022

Kredyty preferencyjne 2022

Data utworzenia: 26-05-2022

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 8 kwietnia 2022 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2022 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Łączna pula środków na kredyty...
czytaj więcej

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 10-07-2020

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.  zgody  przez Komisję  Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o: bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do...
czytaj więcej

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 22-01-2020

Od 2015 roku na rynku funkcjonują następujące kredyty preferencyjne: Linia KSP - kredyty na zakup środków do produkcji rolnej Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb...
czytaj więcej