wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Pomoc krajowa

Kredyty preferencyjne 2022

Kredyty preferencyjne 2022

Data utworzenia: 26-05-2022

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 8 kwietnia 2022 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2022 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów. Łączna pula środków na kredyty...
czytaj więcej

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 10-07-2020

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.  zgody  przez Komisję  Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o: bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do...
czytaj więcej

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Data utworzenia: 28-01-2019 ; Data modyfikacji: 22-01-2020

Od 2015 roku na rynku funkcjonują następujące kredyty preferencyjne: Linia KSP - kredyty na zakup środków do produkcji rolnej Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb...
czytaj więcej