wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Pomoc krajowa >>

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Od 2015 roku na rynku funkcjonują następujące kredyty preferencyjne:

  • Linia KSP - kredyty na zakup środków do produkcji rolnej
  • Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
  • Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
  • Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
  • Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 - kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych
  • Linia KO - kredyty obrotowych nieoprocentowanych dla producenta rolnego
  • Linia ZC - kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
  • Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
 

Banki współpracujące z ARiMR w zakresie kredytów preferencyjnych

l.p Bank     Opłaty i prowizje w %        Marża 
1.            BNP Paribas Bank Polska S.A.                         2                            2.48                      
2. Bank Pekao S.A. 1,35 2,25
3. Bank Ochrony Środowiska S.A. 0,85 2,45
4. Santader Bank Polska S.A. 1,40 1,95
5. SGB-Bank S.A.oraz zrzeszone banki spółdzielcze 2,00 2,50
6.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

2,00 2,50
7. Krakowski Bank Spółdzielczy 2,00 2,50

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Opracowanie: Renata Gazda