wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Pomoc krajowa >>

Kredyty preferencyjne 2022

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 8 kwietnia 2022 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2022 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów.

Łączna pula środków na kredyty wynosi:

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z):

  • limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
  • środki w kwocie 2,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
(z linii MRcsk)

  • środki w kwocie 7 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

 

OFERTY KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZNACZONYCH DLA ROLNIKÓW:

 

 MATERIAŁY POMOCNICZE WRAZ Z LINKAMI 

 

WYKAZ BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z AGENCJĄ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAKRESIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH

Lp.

Bank

opłaty i prowizje (%) *

marża **

(p.p.)

marża ***

(p.p.)

1.

SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

2

2,5

3,5

2.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

2

2,5

3,5

3.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

2

2,5

3,5

4.

Krakowski Bank Spółdzielczy

2

2,5

3,5

5.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

2

2,48

3,5

6.

Santander Bank Polska S.A.

2

2,5

3,5

*   Dotyczy kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” z dopłatami Agencji do oprocentowania oraz kredytów z częściową spłatą kapitału.

** Dotyczy kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, oprocentowanie kredytów z częściową spłatą kapitału ustalane jest pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem i określane w umowie kredytu.

***Dotyczy kredytów „klęskowych” z dopłatą Agencji do oprocentowania.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Monika Szóstek