WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią - prawo pierwokupu, definicja rolnika indywidualnego, kwalifikacje rolnicze

Data utworzenia: 15-03-2021

Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w pierwszej kolejności przysługuje rolnikowi indywidualnemu. Jednak są wyjątki określone precyzyjnie w ww. ustawie, które pierwszeństwo pierwokupu dają KOWR, nawet jeżeli nabywcą jest rolnik indywidualny. Prawo pierwokupu przysługuje rolnikowi...
czytaj więcej

Zgody na nabycie nieruchomości rolnych

Data utworzenia: 11-08-2020

Nabycie nieruchomości rolnych: przez osoby niespełniające wymogów rolnika indywidualnego oraz przez podmioty niewymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w sytuacjach innych niż określone w art. 2a ust. 3 pkt 1a-12 ww. ustawy możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora...
czytaj więcej

Założenia do prowadzenia działalności rolniczej oraz oświadczenie rękojmia (do pobrania)

Data utworzenia: 11-08-2020

czytaj więcej