WMODR >> Informacje branżowe >> Gospodarstwo domowe >>

Turystyka wiejska

Turystyka wiejska i agroturystyka

Turystyka wiejska i agroturystyka

Data utworzenia: 07-02-2019 ; Data modyfikacji: 11-03-2019

Wielofunkcyjność obszarów wiejskich jest związana z rozwojem funkcji pozarolniczych, kreujących nowe miejsca pracy oraz alternatywne źródła dochodu dla ludności rolniczej. Przestrzeń wiejska jest miejscem prowadzenia działalności rolniczej, a zarazem atrakcyjnym obszarem do podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z możliwych...
czytaj więcej

Gospodarstwa opiekuńcze

Gospodarstwa opiekuńcze

Data utworzenia: 06-02-2019 ; Data modyfikacji: 22-02-2019

Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą cechą charakterystyczną takich gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań przede wszystkim o charakterze terapeutycznym, opiekuńczym i integracyjnym celem...
czytaj więcej

Szlakiem zagród edukacyjnych Warmii, Mazur i Powiśla

Szlakiem zagród edukacyjnych Warmii, Mazur i Powiśla

Data utworzenia: 06-02-2019 ; Data modyfikacji: 26-06-2020

Zagrody edukacyjne to nie tylko praktyczna forma nauczania dla dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych. To również wachlarz atrakcji turystycznych dla rodzin z dziećmi, osób starszych, podróżujących indywidualnie czy też grup zorganizowanych. Podróżując szlakiem zagród edukacyjnych, można...
czytaj więcej

Zagrody edukacyjne

Zagrody edukacyjne

Data utworzenia: 06-02-2019 ; Data modyfikacji: 11-03-2019

Ideą gospodarstw edukacyjnych jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi i nadanie mu właściwej rangi społecznej w dobie spadku znaczenia rolnictwa i coraz bardziej uprzemysłowionego charakteru produkcji rolniczej. Gospodarstwa edukacyjne realizują politykę promocji wsi i rolnictwa Unii Europejskiej, która ma między innymi ma na celu: zachowanie...
czytaj więcej