wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Luty 2024

Zapraszamy do udziału w spotkaniach seminaryjnych

  • 07 lutego 2024 r. seminarium pn. „Zagroda edukacyjna pomysłem na rozwój gospodarstwa rolnego”; miejsce spotkania: Zagroda Edukacyjna Zajazd Tusinek, Kolonia 12, gm. Rozogi. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Marta Dudek, specjalista WGD, tel. 665 892 846.
  • 22 lutego 2024 r. seminarium pn. „Zasady znakowania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”; miejsce spotkania: w trakcie wyboru, miejscowość: Lidzbark Warmiński. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Monika Hodór, starszy specjalista WGD, tel. 665 870 019.

Luty to miesiąc szkoleń
W lutym doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Ośrodek organizuje również szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, których ukończenie daje rolnikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce /Szkolenia/.

Nabory wniosków w ramach programów wsparcia rolnictwa

  • „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury” w ramach Krajowego Panu Odbudowy – nabór trwa od 3 stycznia do 5 lutego br.;
  • „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w ramach PS WPR – nabór trwa od 25 stycznia do 23 lutego br.;

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych programów oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

VI Forum Innowacji „Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów”, 07-08 marca 2024 r.
Zapraszamy rolników potrzebujących uzupełnienia wiedzy na temat kreowania i zapewnienia dobrej kondycji finansowej swoich gospodarstw do udziału w spotkaniu. Szczegóły wydarzenia podane zostaną w terminie późniejszym, m.in. na stronie internetowej Ośrodka.

XIV Wiosenne Targi Ogrodnicze, 20-21 kwietnia 2024 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola
W dniach 10 czerwca-04 lipca 2024 r. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka 2023/2024, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej. Na stronie Ośrodka TUTAJ można zapoznać się z wynikami demonstracji polowych z udziałem pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, rzepaku, kukurydzy i ziemniaka prowadzonych w latach 2017-2023.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik