wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Spotkania zorganizowane w ramach LPW pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Spotkania zorganizowane w ramach LPW pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w miesiącu marcu bieżącego roku przeprowadził dwa spotkania w ramach operacji pn. ,,Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’. Spotkania, odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dnia 20.03.2023 r. oraz Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu dnia 31.03.2023 r. Oba wydarzenia objęte zostały honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Wojewody.

W powyższych spotkaniach wzięli udział m.in. włodarze gmin, powiatów, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Spółek Wodnych, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich oraz podmioty działające na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą.

Spotkania, powitaniem zgromadzonych gości otworzyli Pan Piotr Opaczewski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Pan Robert Nowacki Dyrektor Oddziału W-MODR w Olecku.

Program spotkań obejmował omówienie m.in. działań jakimi od 2020 r., objęte były wszystkie powiaty woj. warmińsko-mazurskiego w ramach operacji związanej z tworzeniem Lokalnych Partnerstw Wodnych. W programie znalazły się również zagadnienia dotyczące możliwości finansowego wsparcia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, kierunki działań partnerstw wodnych oraz korzyści płynące z uczestnictwa i współpracy w ramach LPW.

 

Poniżej zamieszczone zostały materiały prezentowane podczas spotkań:

Opracowanie: Paweł Urbanowicz