wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PS dla WPR 2023-2027 i PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub interwencji z PS dla WPR 2023-2027

Termin naboru wniosków  

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 2023

Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020 i
Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027  
2023 Otwórz
3 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej      do 29 grudnia 2023 r. Czytaj więcej
4

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

          od 3 marca 2023 r.             do 3 kwietnia 2023 r.  Czytaj więcej

 

Opracowanie: Maria Suszko