WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"  II,III i IV kwartał 2022r. Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2022 roku Otwórz
3

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

3 stycznia - 30 grudnia 2022 r.  Czytaj więcej
4

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” - nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

28 lutego - 31 maja 2022 r. Czytaj więcej
5

Modernizacja gospodarstw rolnych - rozwój produkcji prosiąt

          29 marca - 27 maja               2022 r.

Cztaj więcej
6

Modernizacja gospodarstw rolnych - nawadnianie w gospodarstwie

            29 marca - 27 maja               2022 r.

Cztaj więcej
7 PREMIA DLA MŁODYCH RONIKÓW” – OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW

             31 marca - 29 maja               2022 r.

Cztaj więcej
8

Działanie Rolnictwo ekologczne 

              15 marca - 31 maja            2022 r. Cztaj więcej
9

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

             15 marca - 31 maja            2022 r. Cztaj więcej
10

Działanie Dobrostan zwierząt

              15 marca - 31 maja            2022 r. Cztaj więcej
11

Działanie Współpraca 

  30 kwietnia - 15 czerwca          2022 r. Cztaj więcej
12

Działanie  Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020

           4 maja-17 czerwca              2022 r. Cztaj więcej
13

Restrukturyzacja małych gospodarstw

            16 maja - 14 lipca              2022 r. Cztaj więcej
Opracowanie: Maria Suszko