wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PS dla WPR 2023-2027 i PROW 2014-2020

Lp.

 

Nazwa szkolenia z PROW 2014-2020 lub interwencji z PS dla WPR 2023-2027

Terminy szkoleń lub naborów wniosków  

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 2024

Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 2024 Otwórz
3  

Dofinansowanie zalesień, tworzenia zadrzewień śródpolnych, zakładania systemów rolno-leśnych oraz zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych

        1 czerwca - 31 lipca           2024   Czytaj więcej
4  

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

    27 czerwca - 2 sierpnia          2024

Czytaj więcej
5  Premie dla młodych rolników         19 czerwca - 19 sierpnia 2024 Czytaj więcej
6

Rozwój małych gospodarstw 

25 lipca - 22 sierpnia 2024

Czytaj więcej
 
 

 

Opracowanie: DROW