WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" I i II kwartał 2022r. Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2022 roku Otwórz
3

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój ( w tym RHD) – rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników

30 listopada – 28 stycznia 2022r. Czytaj więcej
4

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

3 stycznia - 30 grudnia 2022 r.  Czytaj więcej
5 "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia 2021r. - 31 stycznia 2022r. Czytaj więcej
6 Wsparcie dotyczące inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 10 grudnia 2021r. - 07 lutego 2022r. Czytaj więcej

 

Opracowanie: Maria Suszko