wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
 IV kwartał 2022 r. Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2022 r. Otwórz
3

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

3 stycznia - 30 grudnia 2022 r.  Czytaj więcej
4 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 17 listopada - 30 grudnia 2022 r. Czytaj więcej
5

Zarządzanie ryzykiem

1 grudnia do 30 grudnia 2022 r.  Czytaj więcej

 

Opracowanie: Maria Suszko