wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PS dla WPR 2023-2027, PROW 2014-2020 i KPO

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub interwencji z PS dla WPR 2023-2027

Termin naboru wniosków  

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 2024

Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020,
Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 i KPO
2024 Otwórz
 
 

 

Opracowanie: Maria Suszko