WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" III i IV kwartał 2021r. Czytaj więcej

2

Poddziałanie 4.1.3 
Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A - D 

21 czerwca - 20 września 2021r.

Czytaj więcej

3

Poddziałanie 4.1.3
Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar E - nawadnianie w gospodarstwie 

21 czerwca - 20 września 2021r.

Czytaj więcej

4

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 

11 marca - 31 grudnia 2021r.

Czytaj więcej

5

Kolejny nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

20 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Czytaj więcej

 

Opracowanie: Maria Suszko