wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PS dla WPR 2023-2027 i PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub interwencji z PS dla WPR 2023-2027

Termin naboru wniosków  

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:
"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 2023

Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020 i
Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027  
2023 Otwórz
3   Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (PROW)      do 29 grudnia 2023 r. Czytaj więcej
4

   Rozwój małych gospodarstw w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027

     28 września do 27         października 2023 r. Czytaj więcej
5

 Premie dla młodych rolników w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 

           30 sierpnia do 16            października 2023 r.

Czytaj więcej

6

 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

           07 września do 06           października 2023 r. Czytaj więcej
7

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027

           04 września do 03           października 2023 r. Czytaj więcej
Opracowanie: Maria Suszko