WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"  III i IV kwartał 2022r. Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2022 roku Otwórz
3

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

3 stycznia - 30 grudnia 2022 r.  Czytaj więcej
4  

Poddziałania 3.2. „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” 

             4 lipca - 1 września               2022 r. Czytaj więcej
5

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej 

             7 lipca - 2 września               2022 r.

Czytaj więcej
6

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej 

      7 lipca - 21 października   2022 r.

Czytaj więcej
7

 Poddziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

         1 czerwca - 1 sierpnia           2022 r Czytaj więcej
8
Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach PROW 2014-2020 
       20 czerwca - 29 lipca              2022 r Czytaj więcej
Opracowanie: Maria Suszko