wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" , "Restrukturyzacja małych gospodarstw", " Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" , "Restrukturyzacja małych gospodarstw", " Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie"

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020", którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjęli zobowiązanie odbycia szkolenia składając wniosek o pomoc. 


Tematy szkoleń

  1.    Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych.  Ostatnie szkolenie odbyło się 11.12.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                             
  2.   Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa.    Ostatnie szkolenie odbyło się 21.11.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                     
  3.  Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych) . Ostatnie szkolenie odbyło się  27.10.2023 r.  
  4.  Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół 

       4. Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje. Ostatnie szkolenie odbyło się 17.01.2023 roku

        5. Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo- klimatyczny (wybrane pakiety) . Ostatnie szkolenie odbyło się 24 stycznia 2023 r.

      6.  Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność  roślin, BHP. Ostatnie szkolenie odbyło się 23.10.2023 r.

      7. Nowoczesne technologie produkcji roślinnej - metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, słonecznik, inne).                                                        Ostatnie szkolenie odbyło się 31.03. 2023 

      8. Efektywne zarządzanie energią w gospodarstwie rolnym

 

Link do rejestracji na szkolenie

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl ,  m.stempka@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenia są odpłatne. Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą podpisaną kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


 

 Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl; 

Magdalena Stempka: tel. 665 830 954, m.stempka@w-modr.pl

 

Opracowanie: Radosław Skudlarz