wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:  "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjeli takie zobowiązanie składając wniosek o pomoc. 


Tematy szkoleń

 

  • Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych*

         Link do rejestracji na szkolenie 

  •  Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół 
  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje. Ostatnie szkolenie odbyło sie 17.01.2023 roku
  •  Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety)        Ostatnie szkolenie odbyło się 24 stycznia 2023 r.
  • Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych) Ostatnie szkolenie odbyło sie 07.02.2023 r.  
  •   Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP          Ostatnie szkolenie odbyło się 22.02.2023 r. 
  • Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa   Ostatnie szkolenie odbyło się 28.02.2023 r.
  •  Nowoczesne technologie produkcji roślinnej - metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, słonecznik, inne).      Ostatnie szkolenie odbyło się 31.03. 2023

                                               

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl,  a.stajszczak@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie są odpłatne.  Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl;

Agnieszka Stajszczak: tel. 665 830 954; a.stajszczak@w-modr.pl;

 

u Karta zgloszenia.doc (264.5 KB, DOC)
Opracowanie: Radosław Skudlarz