WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy podjęli zobowiązanie składając wniosek o pomoc.


Aby zarejestrować się należy pobrać u dołu strony kartę zgłoszenia na szkolenia, wypełnić ją, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Następnie podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl, a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie jest odpłatne. Wymagane jest opłacenie przelewem nie później niż 1 dzień przed szkoleniem. Dane do przelewu otrzymają osoby, które prawidłowo się zarejestrują.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność (jeśli było takie zobowiązanie rolnika).


Osoby do kontaktu:

Maria Suszko: tel. 695 990 229; m.suszko@w-modr.pl;

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl;

Aneta Długokęcka: tel.  695 550 952; a.dlugokecka@w-modr.pl

Opracowanie: Maria Suszko