wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw"

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:  "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjeli takie zobowiązanie składając wniosek o pomoc. 


I kwartał 2023 r.

     

  • Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych) 07.02.2023 r. Szkolenie online

           Link do rejestracji na szkolenie

  •   Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP           22.02.2023 r. Szkolenie online

            Link do rejestracji na szkolenie

  • Prowadzenie rachunkowości rolnej przez rolników korzystających z PROW na lata 2014-2020 – analiza kosztów i przychodów gospodarstwa  28.02.2023 r. Szkolenie online

         Link do rejestracji na szkolenie

  • Integrowana ochrona roślin rolniczych i ogrodniczych*

         Link do rejestracji na szkolenie 

  •   Dobre praktyki pszczelarskie – status zdrowotny rodzin pszczelich, bezpieczeństwo bazy pożytkowej pszczół 

 

  •  Nowoczesne technologie produkcji roślinnej - metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, słonecznik, inne).      

 

  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje. Szkolenie odbyło sie 17.01.2023 roku

 

  •  Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety)        Szkolenie odbyło się 24 stycznia 2023 r.

                                               

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl,  a.stajszczak@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie są odpłatne.  Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071; r.skudlarz@w-modr.pl;

Agnieszka Stajszczak: tel. 665 830 954; a.stajszczak@w-modr.pl;

 

u Karta zgloszenia.doc (133.5 KB, DOC)
Opracowanie: Maria Suszko