WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

WAŻNE!!! Szkolenie dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje internetowe szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:

"Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw", którzy podjęli zobowiązanie składając wniosek o pomoc.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z wirusem SARS-CoV2, szkolenia odbędą się w formie zdalnej (przez internet).


Termin i temat:

styczeń 2021 r.

  • 20.01.2021 r. Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP*

link do rejestracji: https://forms.gle/Dg9PjfjDXukNZP1W8

  • 27.01.2021 r. Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie i rozwój gospodarstwa (kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych)*

link do rejestracji: https://forms.gle/PGmGGkRkAmzsvfqk9

luty 2021 r.

  • Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety)*
  • Nowoczesne technologie produkcji roślinnej/metody agrotechniczne, z uwzględnieniem ochrony środowiska (zboża, rzepak, bobowate, inne)*
  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje*  

* Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest  zarejestrowanie się odpowiedniej liczby uczestników.


Kartę zgłoszenia na szkolenia należy pobrać u dołu strony, wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich wyznaczonych miejscach. Następnie podpisaną kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy (w formie skanu): a.szwacka@w-modr.pl, a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie jest odpłatne. Wymagane jest opłacenie przelewem nie później niż 1 dzień przed szkoleniem.

Dane do przelewu:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn,

NIP 739 345 29 02

BGK Odział w Olsztynie

nr konta 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004

W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz dopisek "szkolenie PROW (plus data szkolenia)".


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność (jeśli było takie zobowiązanie rolnika).


Osoba do kontaktu:

Aleksandra Szwacka-Skiendziul: tel. 665 830 954; a.szwacka@w-modr.pl;
Aneta Długokęcka: tel.  695 550 952; a.dlugokecka@w-modr.pl

 

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul