wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >> Program Horyzont Europa >>

Climate Farm Demo i Climate Smart Advisors jako siostrzane projekty programu Horyzont Europa

Horyzont Europa to program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021- 2027. Jest to największy program badawczy na świecie, z budżetem w wysokości 95,5 mld euro.

Jednymi z wielu są Climate Farm Demo i Climate Smart Advisors jako projekty które się uzupełniają. Oba realizowane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu (Beneficjent) oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (Partner stowarzyszony), finansowane z programu Horyzont Europa, który angażuje partnerów z 27 krajów Unii Europejskiej. 

Zapraszam do lektury, strona 41 Bieżących Informacji.

Opracowanie: Magdalena Zielińska