wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na małą skalę - najnowsza broszura WMODR

Data utworzenia: 10-06-2024

Zapraszamy do lektury pozycji pn. "Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na mała skalę" autorstwa Moniki Hodór, starszego specjalisty ds. wiejskiego gospodarstwa domowego.

Każdy podmiot, który chce wprowadzić wyprodukowaną przez siebie żywność do obrotu, jest zobligowany do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z jej bezpieczeństwem i jakością, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie oferowane na rynku produkty żywnościowe powinny spełniać jak najwyższe normy jakościowe.
W myśl ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełniane, a dotyczących w szczególności:

  • stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
  • poziomów substancji zanieczyszczających,
  • pozostałości pestycydów,
  • warunków napromieniania żywności,
  • cech organoleptycznych

i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Broszurę można pobrać TUTAJ.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik