wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wpływ wdrażanych norm i wymogów warunkowości na wysokość płatności bezpośrednich - najnowsza broszura WMODR

Data utworzenia: 01-03-2024

Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia w pełnej wysokości w ramach płatności bezpośrednich (obejmujących również ekoschematy obszarowe i płatności dobrostanowe), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) jest spełnienie przez beneficjenta norm i wymogów warunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem WMODR autorstwa Jerzego Rutkowskiego, głównego specjalisty Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Broszura do pobrania TUTAJ.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik