wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie konferencji "Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich", 21.11.2023 r.

Data utworzenia: 28-11-2023 ; Data wydarzenia: 21-11-2023

Zielona transformacja polityki rolnej w UE trwa od kilkudziesięciu lat a kolejne jej reformy coraz bardziej podkreślają potrzebę ochrony środowiska, zasobów naturalnych i klimatu. Ostatni etap tej transformacji zainicjowała strategia Europejskiego Zielonego Ładu ukierunkowując kraje członkowskie w stronę neutralności klimatycznej i osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. Rolnictwo w szczególny sposób musi zaadoptować się do zakładanych zmian mierząc się m.in. z łagodzeniem zmian klimatu poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, osiągnięciem zrównoważonego rozwoju oraz poprawą efektywności energetycznej.

Zalewający niemalże rolnictwo postęp technologiczny warunkuje tym samym wysoki poziom zużycia energii konwencjonalnej. Koniecznym staje się szukanie rozwiązań optymalizujących ten proces a jednocześnie neutralnych otoczeniu przyrodniczemu bądź mających wprost pozytywny skutek na środowisko. Podkreślić należy jednak bardzo ważną kwestię – zielona transformacja obszarów wiejskich jak i samego rolnictwa nie dokona się bez współpracy i wspólnych działań władz samorządowych, organizacji rolniczych, świata nauki, biznesu no i oczywiście samych rolników.

Tematyce zielonej transformacji obszarów wiejskich jak i samego rolnictwa poświęcona była konferencja, która odbyła się 21 listopada 2023 r. w Olsztynie z inicjatywny Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zachęcam do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez naszych znamienitych prelegentów, w których znajdziecie Państwo  odwiedzi na pytania:

  • Cym jest dekarbonizacja i w jakim stopniu dotyka rolnictwo i obszary wiejskie?
  • Czy zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym rolnictwa i obszarów wiejskich wpłynie na poprawę efektywności energetycznej?
  • Jaką rolę w zielonej transformacji mogą pełnić spółdzielnie energetyczne?
  • Jak zabezpieczać się przed pożarami instalacji OZE i magazynów energii?
  • Na jakie formy wsparcia finansowego można liczyć?

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz