wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Liderzy w branży rolniczej województwa warmińsko-mazurskiego - przykłady najlepszych wyników produkcyjnych i najlepszych rozwiązań organizacyjnych w gospodarstwach i firmach

Data utworzenia: 19-10-2023

Praca rolnika pełni szczególną rolę i misję w społeczeństwie. Rolnik posiada i zarządza jednym z najcenniejszych dóbr – ziemią uprawną.

Niniejsza broszura powstała z myślą o rolnikach i firmach branży rolniczej wyróżniających się pracą, postawą i zaangażowaniem na rzecz rolnictwa. Rolnicy posiadają szerokie kompetencje, począwszy od wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomicznej, a skończywszy na umiejętnościach zarządzania i otwartości umysłu na nowe technologie i rozwiązania. Przedstawione gospodarstwa prezentują wysoki poziom produkcji rolnej, wdrażają nowoczesne technologie, odznaczają się dobrą organizacją pracy, korzystają z instrumentów finansowych, uzyskując jednocześnie wysokie efekty ekonomiczne.

Prezentowane gospodarstwa rolne i firmy są doskonałym przykładem, że właściwe zarządzanie może przynieść sukces oraz spełnienie zawodowe i finansowe, a obszary wiejskie mogą być atrakcyjnym miejscem do życia. Wyróżnione w broszurze gospodarstwa cechują się wysoką estetyką i są prowadzone z troską o środowisko naturalne.

Broszura do pobrania TUTAJ.

Opracowanie: WMODR