wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy powiat gołdapski – 20.06.2023r.

Data utworzenia: 20-06-2023 ; Data wydarzenia: 20-06-2023

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola – dzisiaj odwiedzamy powiat gołdapski – 20.06.2023r.

W powiecie gołdapskim Dni Pola rozpoczęliśmy sesją praktyczną i wizytą na demonstracjach, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć na polu jak dobór odmiany oraz technologia uprawy wpływa na plonowanie pszenicy jarej oraz oceniali zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w rolnictwie ekologicznym oraz w uprawie pszenżyta ozimego.  

Uprawa bezorkowa to odpowiedź rolnictwa na zmiany klimatu. Uprawy bezorkowe sprzyjają gromadzeniu wody. Przez 4-5 lat gleba będzie pracowała, przystosowywała się do zmian systemu, wytworzą się kapilary w glebie do gromadzenia wody – podkreśla dr hab. Janusz Smagacz prof. IUNG-PIB. Rolnicy, którzy dysponują większym areałem zawsze powinni wybierać nawet 2-3 odmiany z listy odmian zalecanych, nie zaleca się obsiewać całego areału jedną odmianą. Daje to większą szansę, że jeśli dana z odmian zostanie porażona przez jakąś chorobę albo gorzej przezimuje to pozostałe odmiany nadrobią utracony plon.

Plony zbóż jarych będą zdecydowanie niższe ze względu na susze. Ze zbóż jarych największe potrzeby wodne ma owies a najodporniejszy jest jęczmień. Odmiany mieszańcowe w niedługiej przyszłości zdominują rynek. Wśród zalet takich odmian można wymienić m.in. wysokie i stabilne plonowanie, dobrą odporność na choroby, wysoką tolerancję na jakość gleb, dobrą odporność na stresy środowiskowe – wskazuje dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB.


Do zobaczenia jutro na polach w powiecie ełckim! Analizę ekspercką na polu przeprowadzi dr hab. Jerzy Grabiński prof. IUNG-PIB a w części teoretycznej temat ochrony zbóż w dobie nowych wyzwań w rolnictwie zostanie przedstawiony przez dr hab. Janusza Smagacza prof. IUNG-PIB.

Szczegółowy program do pobrania TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk