wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 15.06.2023, jesteśmy w powiecie piskim

Data utworzenia: 15-06-2023 ; Data wydarzenia: 15-06-2023

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola - dziś, 15.06.2023, jesteśmy w powiecie piskim

W czasie sesji polowej na poletkach demonstracyjnych w powiecie piskim uczestnicy mieli okazję zapoznać się z czynnikami plonotwórczymi w uprawie pszenżyta ozimego i jęczmienia jarego.

Wieści prosto z pola. Prof. dr hab. inż. Marta Damszel wskazuje na widoczną zmienność glebową w tym roku, która jest spowodowana suszą. Niedobór wody daje różne skutki. Susza występując w okresach krytyczny dla zbóż powoduje przerzedzenie wschodów, hamowanie rozwoju, zmniejszanie liczby źdźbeł i kłosów, słabsze wykształcanie kłosa i ziarna m.in. zmniejszenie liczby ziaren w kłosie i powstawanie pustych kłosów, mniejsze plony ziarna i słomy.

W trakcie wykładu prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska podkreślała co wyróżnia zboża na tle innych grup roślin i dlaczego są one tak chętnie uprawiane. Wśród zalet można wyróżnić m.in. wielokierunkowość wykorzystania ziarna – żywność, pasza, surowiec dla przemysłu oraz słomy – nawóz, pasza, ściółka, kompost, podłoża ogrodnicze, budownictwo. Plusem uprawy zbóż jest bez wątpienia możliwość całkowitego zmechanizowania agrotechniki i procesów przetwórczych.


Widzimy się jutro na polach w powiecie giżyckim! Prof. dr hab. Marta Damszel przeprowadzi analizę ekspercką poletek demonstracyjnych, prof. dr hab. inż. Bożena Kordan przedstawi aktualne problemy w ochronie zbóż przed szkodnikami.   

Szczegółowy program znajduje się TUTAJ 

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk