wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

W powiecie olsztyńskim rozpoczęliśmy III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

Data utworzenia: 12-06-2023 ; Data wydarzenia: 12-06-2023

W powiecie olsztyńskim rozpoczęliśmy III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy spotkaniem na poletkach demonstracyjnych w powiecie olsztyńskim. Uczestnicy wydarzenia mogli się tam zapoznać z wynikami prowadzonych doświadczeń na poletkach demonstracyjnych a także z zastosowaną technologią oraz programem ochrony.

Podczas demonstracji polowych o kluczowych aspektach uprawy pszenżyta mówił ekspert mgr inż. Artur Szatkowski. Po analizie założonych demonstracji wskazał czym się kierować przy wyborze odmiany, stosowanego nawożenia i metod ochrony plantacji aby plon był okazały. Tematem dyskusji była także susza, jak podkreśla ekspert widać oznaki na polach i jest ona szczególnie groźna na glebach lekkich. 

W części teoretycznej spotkania prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, przybliżył rolę czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonowania rzepaku ozimego. Optymalny termin siewu oraz głęboka orka pozwalają na wytworzenie większej ilości liści i rozgałęzień dzięki czemu rośliny lepiej znoszą susze. Jak podkreśla prof. Jankowski wybierając odmianę z listy odmian zalecanych, która powstaje dla każdego województwa i jest dopasowana do warunków klimatycznych i glebowych, mamy większą gwarancję uzyskania lepszych efektów. 


Jutro widzimy się na poletkach w powiecie kętrzyńskim. Analizę ekspercką poletek demonstracyjnych przeprowadzi mgr inż. Artur Szatkowski a w części teoretycznej temat możliwości uproszczeń w różnych technologiach uprawy zbóż zostanie przedstawiony przez prof. dr hab. inż. Marka Marksa. Szczegółowy program do pobrania TUTAJ

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk