wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy na szkolenia podstawowe w zakresie doradztwa dot. środków ochrony roślin

Data utworzenia: 27-03-2023

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogłasza rekrutację na udział w szkoleniu podstawowym w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91.

Termin szkolenia: 3-5.04.2023 r.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z następującą tematyką:

  1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  3. Integrowana ochrona roślin
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, które będzie ważne przez 5 kolejnych lat.

Osoba do kontaktu: Paulina Jaskólska tel. 665 690 378, e-mail: p.jaskolska@w-modr.pl

Opracowanie: Paulina Jaskólska