wmodr.pl

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

Proces przygotowania biznesplanu, na podstawie którego zostanie rozpatrzony wniosek o przyznanie pomocy, może okazać się bardzo trudny ze względu na liczbę niezbędnych dokumentów. W związku z tym przedstawiam informacje przydatne przy przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji.

Operację można zrealizować w ramach czterech obszarów:
A – rozwój produkcji prosiąt lub
B – rozwój produkcji mleka krowiego, lub
C – rozwój produkcji bydła mięsnego, lub
D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu.

Opracowanie: SW