wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Z życia WMODR

Marzec 2022

Marzec 2022

Data utworzenia: 25-02-2022

Zapraszamy do udziału w szkoleniowych organizowanych przez WMODR: 7 marca 2022 r. odbędzie się webinarium pn. „Zarządzanie gospodarstwem rolnym - prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Klaudia Zawacka, specjalista WMODR, tel. 697 632 401. W...
czytaj więcej

Luty 2022

Luty 2022

Data utworzenia: 26-01-2022

Konkursy organizowane przez WMODR w roku 2022 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje szereg działalności, których celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich....
czytaj więcej

Styczeń 2022

Styczeń 2022

Data utworzenia: 28-12-2021

Priorytetowe kierunki działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) Olsztyński ODR, jak każdy z 16 funkcjonujących w kraju, pracuje na bazie rocznych programów działalności. Zapisane w nich zadania z zakresu doradztwa rolniczego są precyzyjnie opisane co do form, metod oraz zasięgu. Program...
czytaj więcej