wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Czerwiec 2024

Kampania składania wniosków o płatności za 2024 rok
Do 1 lipca br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także w sposób bezpłatny sporządzają dla rolników wnioski o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi.

Zapraszamy do udziału w czerwcowych seminariach

  • 4 czerwca br., w Hotelu Folwark Łękuk, pow. giżycki, odbędzie się seminarium pn. „Smart villages wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu. Kontakt do organizatora: Jadwiga Weisbrod, starszy referent DROW, tel. 665 891 872.
  • 25 czerwca br., w Winnicy Sztolcman, w Szafarni, pow. nowomiejski, odbędzie się seminarium pn. „Małe winnice – jak zacząć i odnieść sukces”. Kontakt do organizatora: Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
5 czerwca br., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się finał wojewódzki Olimpiady. Odbyło się 19 etapów powiatowych, które wyłoniły po 3 przedstawicieli młodych rolników do do udziału w finale wojewódzkim.

Letnia Akademia Uprawowca
8 czerwca br. WMODR rozpoczyna cykl warsztatów (3 dwudniowe, weekendowe spotkania) dla grupy rolników, podczas których zgłębiane będą tajniki unowocześniania upraw. Swoją wiedzą i doświadczeniem, prócz rolników, dzielić się będą naukowcy branżowi z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola
W okresie od 10 czerwca do 4 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Do udziału w spotkaniach z rolnikami zaprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doświadczenie organizacji Dni Pola z poprzednich lat pokazało nam, że są to spotkania oczekiwane, głównie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rolnictwa, a więc wzrostem ilościowym produkcji i poprawą jakości surowca. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą V Krajowym Dniom Pola w Boguchwale odbywającym się pod hasłem „Nowoczesne rolnictwo”. Harmonogram IV Warmińsko-Mazurskich Dni Pola dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w konkursach

  • Konkurs „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” – termin zgłoszenia uczestników mija 21 czerwca br. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu jest Małgorzata Razminas, główny specjalista ds. rolnictwa ekologicznego, tel. 695 990 243.
  • Konkurs „Najlepszy doradca ekologiczny” – uczestnikami ogólnopolskiego konkursu mogą być doradcy wpisami na listę doradców rolniczych prowadzoną przez dyrektora CDR w Brwinowie, świadczący dla rolników usługi w zakresie rolnictwa ekologicznego. Termin zgłoszenia uczestników mija 28 czerwca br. WMODR jest odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu. Osobą udzielającą informacji jest Urszula Anculewicz, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel. 697 632 088.

Nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie interwencji Planu Strategicznego WPR, w ramach których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR:

  • Interwencje leśne lub zadrzewieniowe – nabór od 1 czerwca do 31 lipca 2024 r.
  • Premie dla młodych rolników – nabór od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024 r.
  • Rozwój małych gospodarstw – nabór od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowi wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwia kontakty oraz pozwala jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci w województwie warmińsko-mazurskim jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

Nasza gazeta na podium dla najlepszych miesięczników ODR!!
„Bieżące Informacje” otrzymały II miejsce w ogólnopolskim konkursie na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”. To wyróżnienie jest dla nas nie tylko dowodem uznania naszej pracy, ale także motywacją i zobowiązaniem do dalszych działań.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik