wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Marzec 2024

Kampania składania wniosków o płatności za 2024 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

W marcu zapraszamy na następujące spotkania seminaryjne:

  • 07-08 marca 2024 r., w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach, odbędzie się VI Forum Innowacji „Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów”. Program spotkania przygotowany został dla rolników potrzebujących uzupełnienia wiedzy na temat kreowania i zapewnienia dobrej kondycji finansowej swoich gospodarstw. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Urszula Reszka, kierownik Sekcji Transferu Wiedzy i Innowacji, tel. 665 881 423.
  • 13 marca 2024 r., w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach, odbędzie się seminarium pn. „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji roślinnej”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Piotr Michniewicz, starszy specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 695 550 979.
  • 18 marca 2024 r., w Bursie Szkolnej w Ełku, odbędzie się seminarium pn. „Doświadczenia i wnioski wynikające z wdrażania I i II filara w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Jerzy Rutkowski, główny specjalista Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665 892 160.
  • 27 marca 2024 r., w Hotelu Natura Mazur w Warchałach, odbędzie się seminarium pn. „Aktualne problemy w stadach bydła mięsnego”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Sylwia Walesieniuk, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, tel. 665 880 978.

Marzec to miesiąc szkoleń
W marcu doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych, w tym nt. wymogów warunkowości, zasad ubiegania się o płatności bezpośrednie i inne obszarowe. W Ośrodku prowadzone są również szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, których ukończenie daje rolnikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce /Szkolenia/.

XIV Wiosenne Targi Ogrodnicze, 20-21 kwietnia 2024 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

IV Warmińsko-Mazurskie Dni Pola
W dniach 10 czerwca-04 lipca 2024 r. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Polski e-bazarek
Zapraszamy rolników i konsumentów do korzystania z platformy internetowej, dzięki której rolnik bezpłatnie zarejestruje swoje ogłoszenie, łatwo sprzeda towar i zyska darmową promocję, a klient znajdzie ciekawe oferty (z całej Polski) oraz kupi produkty w cenach producenta, bez marży. Więcej informacji o warmińsko-mazurskim e-bazarku udzieli Mirosław Fesnak, kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji, tel. 605 098 542. Zachęcamy również do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym w sprawach promocji swoich produktów na powiatowych grupach w serwisie Facebook.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik