wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Listopad 2023

Listopad 2023

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konferencyjnych i seminaryjnych organizowanych przez WMODR:

  • 08 listopada seminarium dot. aktualnych problemów w hodowli trzody chlewnej, świetlica wiejska w Sedrankach, organizator: dr inż. Rodian Pawłowski, główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej, tel. 695 550 460.
  • 14 listopada seminarium pn. „Rodzime źródła białka, a uprawa roślin bobowatych”, Dom Weselny w Wardomach, organizator: Agnieszka Wiśniewska, specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 665 920 379.
  • 21 listopada konferencja pn. „Zielona transformacja energetyczna rolnictwa i obszarów wiejskich”, miejsce odbywania się – trwa procedura wyboru, organizator: Urszula Anculewicz, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel. 697 632 088.
  • 23 listopada konferencja pn. „Innowacje w uprawie zbóż”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.
  • 24 listopada seminarium pn. „Rolnictwo z klimatem”, miejsce odbywania się – trwa procedura wyboru, organizator: Martyna Kossakowska, stażysta specjalista ds. ochrony środowiska i klimatu, tel. 665 892 760.
  • 28 listopada seminarium pn. „Rola technologii produkcji w kształtowaniu jakości produktów ogrodniczych”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Maja Jurczak, główny specjalista ds. ogrodnictwa, tel. 665 991 329.

WMODR realizuje szkolenia dla rolników i ich domowników w ramach działania PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Tytuł projektu to „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. W miesiącach wrzesień-listopad br. Ośrodek przeprowadzi 30 szkoleń. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i interwencji programów dla rolnictwa i wsi z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowi wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

Polski e-bazarek
Zapraszamy rolników i konsumentów do korzystania z platformy internetowej, dzięki której rolnik bezpłatnie zarejestruje swoje ogłoszenie, łatwo sprzeda towar i zyska darmową promocję, a klient znajdzie ciekawe oferty (z całej Polski) oraz kupi produkty w cenach producenta, bez marży. Więcej informacji o warmińsko-mazurskim e-bazarku udzieli Mirosław Fesnak, kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji, tel. 605 098 542. Zachęcamy również do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym w sprawach promocji swoich produktów na powiatowych grupach w serwisie Facebook.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik