wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Październik 2023

Październik 2023

Zapraszamy do udziału w spotkaniach seminaryjnych w październiku br.:

  • 4 października „Dobre praktyki pszczelarskie - gospodarka stacjonarna, gospodarka wędrowna”, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, organizator: Jerzy Bancewicz, tel. 697 632 064.
  • 5 października „Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych w perspektywie 2023-2027 – dobre praktyki”, Mazurski Dwór w Siejniku, organizator: Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872.
  • 10 października „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”, siedziba WMODR w Olsztynie, organizator: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel. 723 990 982.
  • 18 października „Nowe trendy w zakresie żywienia i utrzymania bydła mlecznego”, Mazurski Dwór w Siejniku, organizator: Dorota Michniewicz, tel. 665 890 158.

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórkowe ODR Olsztyn. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego doradcy gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in. integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, środkach wsparcia produkcji rolnej w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

WMODR realizuje szkolenia dla rolników i ich domowników w ramach działania PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Tytuł projektu to „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. W miesiącach wrzesień-listopad br. Ośrodek przeprowadzi 30 szkoleń. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego.

WMODR realizuje dwie operacje doradcze w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020:

  • upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności to cel jednej z operacji, w której jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe zakładają obiekty demonstracyjne oraz przeprowadzają cykl szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup tematycznych. Na terenie całego kraju założonych zostało 235 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi 8 773 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Operacja realizowana jest w terminie czerwiec 2022 r. – grudzień 2024 r.;
  • nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych to temat drugiej operacji realizowanej również na terenie całego kraju z podziałem na województwa. Powstanie 41 obiektów demonstracyjnych, założonych przez instytuty naukowe, które odwiedzi 2 825 osób. Uczestnicy będą odbiorcami, zorganizowanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, cyklu szkoleń praktycznych. Operacja realizowana jest w terminie maj 2023 r. – czerwiec 2025 r.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i interwencji programów dla rolnictwa i wsi z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Konkurs Agroliga 2023 – zwycięzcy etapu wojewódzkiego
21 września br. odbył się uroczysty finał wojewódzkiego etapu konkursu Agroliga 2023. Mistrzem w kategorii Rolnik zostali pp. Katarzyna i Daniel Maliccy z Komalw, powiat osztyński. W kategorii Firma Mistrzem został Tymbark-MWS Sp. z o. o. Sp. k. Oddział w Olsztynku, powiat olsztyński. Konkurs Agroliga na szczeblu wojewódzkim organizowany jest przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, na szczeblu krajowym - przez redakcję audycji rolnych TVP i stowarzyszenie AgroBiznesKlub, a jego celem jest promocja rolników i firm potrafiących produkować bardzo dobre wyroby na konkurencyjnym rynku rolno-spożywczym. Zwycięzcom gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

Sukces w konkursie „Sposób na sukces”
Znamy wyniki XXIII edycji konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W konkursie oceniane były przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne w zakresie związanym z rozwojem przedsiębiorczości i tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców.
Uczestnicy konkursu z województwa warmińsko-mazurskiego zajęli zaszczytne miejsca w kategorii rodzinnej:
I miejsce zajęli pp.  Izabela i Krzysztof Przyłuccy, powiat giżycki;
II miejsce zajęli pp. Katarzyna i Andrzej Maziec, powiat olsztyński;
II miejsce zajął pan Bogdan Stankiewicz KRP, powiat ostródzki;
III miejsce zajęła pani Ewa Piórkowska, powiat szczycieński;
wyróżnienie otrzymał pan Grzegorz Kaczmarczyk, powiat bartoszycki;
w kategorii indywidualnej:
wyróżnienie otrzymała pani Halina Rynkowska, powiat nowomiejski.
Inicjatywy uczestników konkursu zostały zidentyfikowane przez specjalistów i doradców WMODR. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym osobom.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik