wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Czerwiec 2023

Czerwiec 2023

Kampania składania wniosków o płatności za 2023 rok
Do 30 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także w sposób bezpłatny sporządzają dla rolników wnioski o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi.

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023
W okresie od 12 czerwca do 6 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Do udziału w spotkaniach z rolnikami zaprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Doświadczenie organizacji Dni Pola z poprzednich lat pokazało nam, że są to spotkania oczekiwane, głównie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rolnictwa, a więc wzrostem ilościowym produkcji i poprawą jakości surowca. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola 2023 w Sielinku odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo innowacyjne”. Harmonogram wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powiatowe przeprowadzają Zespoły Doradców w każdym powiecie w okresie od 3 kwietnia do 09 czerwca. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 20 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach ZD.

Zapraszamy do udziału w seminarium dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych
27 czerwca br., w siedzibie WMODR w Olsztynie, odbędzie się seminarium pn. „Dobre praktyki i trendy w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych”. Kontakt do organizatora: Marta Dudek, tel. 665 892 846.

WMODR realizuje operację doradczą w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020
Jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe realizują operację, której celem jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez założenie obiektów demonstracyjnych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup tematycznych. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością merytoryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czuwać będzie 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolniczych. Operacja realizowana jest w terminie czerwiec 2022 r. – grudzień 2024 r. Koordynator operacji na województwo warmińsko-mazurskie: Monika Szóstek, specjalista DRE, tel. 723 991 250.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 i Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i poddziałań programów dla rolnictwa i wsi z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Bitwa Regionów
To konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowany przez KOWR, we współpracy z MRiRW, ARiMR, KRUS oraz wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Ma na celu przede wszystkim promocję różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Odbywa się w trzech etapach. Eliminacje powiatowe przebiegają w postaci rodzinnych festynów w wybranych miejscowościach naszego województwa. Harmonogram festynów dostępny jest na www.bitwaregionow.pl.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik